Displaying items by tag: navigasjon

mandag, 24 februar 2020 18:53

Radar- og fotoboksapper i Tyskland

Forbundsrådet i Tyskland (Deutscher Bundesrat) vedtok i februar 2020 en omfattende «pakke» med endringer i veitrafikkloven. Herunder ble emnet om fotobokvarsling utvidet og avklart.
Den nye forskriften § 23 StVO gjelder hovedsakelig fotoboksapper for smarttelefoner, som ikke var eksplisitt forbudt før nå. I Tyskland er enhver automatisert advarsel mot hastighetsmålesystemer forbudt. Teknisk utstyr som radaradvarsler, navigasjonsenheter og fotoboksapper i smarttelefonen kan ikke benyttes. Advarselsfunksjoner som er forhåndsinstallert for mange navigasjonsenheter må slås av permanent.

Smutthull passasjer?
Som før gjelder StVO bare for føreren i den nye forskriften, unntatt alle andre passasjerer. Så passasjeren kan bruke appene, men må ikke advare sjåføren om fotoboksen/målepunktet. Apper som ikke får tilgang til og advarer om plasseringen av fotobokser, men bare lister opp faste målepunkter er tillatt.

Er advarsler på radioen om fotobokser tillatt?
Radiomeldinger som advarer om målepunkter er ikke forbudt, da de er uavhengige av mottakerens nåværende plassering. Andre trafikanter kan også bli advart ved hjelp av håndsignaler eller skilt. Men hvis dette hindrer eller distraherer andre trafikanter, kan politiet forby dette. Praksisen med å bruke lyshornet til å varsle om radar/fotobokser er ikke tillatt.

Brudd - quanta costa?
Hvis sjåfør blir «tatt» i aksjon med forbudt varslingsenhet risikerer man en bot på 75 Euro.
Politiet har også lov til å konfiskere radarvarslingsenheten. Unntak gjelder smarttelefoner og navigasjonsenheter som ikke kan konfiskeres, da disse enhetene primært er for andre formål enn å advare mot fotobokser.

Kilde ADAC

https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-deutschland/radarwarner/

Published in Nyheter