Displaying items by tag: bompenger

I stedet for å innføre bompengepause i ferien, ble partiene enige om å bevilge 596 millioner kroner til nedskriving av bompengegjeld. Det betyr at man fra 1. juli 2020 slipper å betale bompenger på disse veiene.

  • Rv 80 Rørvika-Strømsnes i Nordland
  • Fv 64 Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal
  • Fv 107 Jondalstunnelen i Vestland
  • Fv 33 Skreifjella-Totenvika i Innlandet

Foto: Statens Vegvesen

Bli med i Bobileksperten sin gruppe på Facebook

Published in Nyheter
Tagged under

AutoPASS for ferje har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort.
Ved å opprette ny avtale med AutoPASS for ferje med forskuddsbetaling vil man oppnå 40%/50% rabatt ved ferjeoverfart. Les mer her: Om AutoPASS for ferje

AutoPASS-brikkebetaling
Fra 1. januar tar en rekke ferjesamband i bruk AutoPASS-brikker som betalingsmiddel og prisene fastsettes etter AutoPASS-regulativet for ferjetakster. Hvilke samband dette gjelder kan du se lenger ned i denne artikkelen.

Betaling
Når et ferjesamband tar i bruk AutoPASS-brikker som betalingsmiddel, vil kontakten mellom bilfører og billettør i de fleste tilfeller opphøre. I stedet for at du betaler til en billettør, vil AutoPASS-brikken din bli avlest og avtalen din belastet det reisen koster. Men her er det viktig å være oppmerksom på hvordan billett løses hvis du ikke har AutoPASS-brikke, eller brikken din ikke virker. Hvordan selve billetteringen skjer kan variere fra et ferjesamband til et annet. Ta deg god tid til å finne ut hvordan dette gjøres på det sambandet du reiser med, de første gangene du skal ut å reise. På noen samband kan du ved kontantbetaling velge å betale i en billettbod, noen steder er det billettautomater - og noen steder kan du velge å betale om bord.

Det vil ikke være mulig å betale med AutoPASS-ferjekort på de sambandene som bruker AutoPASS-brikke. På samme måte som i dag kan du hente din kvittering fra www.autopassferje.no, hvis du har tegnet avtale om rabatt på ferjer. Om kort tid vil du kunne abonnere på automatisk tilsendt kvittering når denne er klar. Du kan fortsatt betale med kontanter, bank- og kredittkort, men da betaler du vanlig billettpris.

Prisen:
Når AutoPASS-regulativet tas i bruk vil prisene endre seg. Det blir gratis å reise for passasjerer på disse ferjesambandene. Dette gjelder både de som er passasjerer i et kjøretøy, og de som tar seg til ferjekaien på annen måte.
Prisen for en bil vil gå noe opp når AutoPASS-regulativet tas i bruk, men ikke mer enn at hvis du vanligvis har en passasjer i bilen sparer du penger.

Informasjon om priser på de enkelte ferjesambandene finner du her:
Riksvegferjer - https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Riksferjer
Fylkesvegferjer i Møre og Romsdal - https://frammr.no/
Fylkesvegferjer i Hordaland - https://www.skyss.no/Billettar-og-prisar/billettar-og-prisar2/?fane=2&anchor=0

Du finner også informasjon på hjemmesiden til det ferjerederiet som trafikkerer sambandet du skal reise med.

Hordaland:
I Hordaland vil alle fylkesvegferjesamband som ikke allerede bruker AutoPASS-regulativ og AutoPASS-brikkebetaling ta i bruk dette fra 01.01.2020. Dvs. at fra nyttår har alle offentlige ferjesamband i Hordaland AutoPASS-regulativ og AutoPASS-brikkebetaling. Dette gjelder ikke Breistein – Valestrand som fortsatt vil bruke ferjekortet.

Fra nyttår gjelder dette fylkesvegferjene:

-Leirvåg - Sløvåg
-Fedje - Sævrøy
-Langevåg – Buavåg
-Hatvik - Venjaneset
-Halhjem - Våge
-Skjersholmane - Ranavik
-Jektevik - Nordhuglo - Hodnanes
-Gjermundshamn - Varaldsøy – Årsnes
-Jondal - Tørvikbygd
-Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad
-“Fjelbergsambandet“
-Kvanndal – Utne
-Kinsarvik – Utne
-Skånevik - Matre – Utåker

Kilde: E-post mottatt fra AutoPASS for ferje 19.12.2019.

Nyttige lenker:

Bli med i Bobileksperten sin gruppe på Facebook

 

Published in Nyheter
mandag, 16 desember 2019 21:35

Bruk AutoPASS-brikken i Skandinavia

Skal du på bobilferie i Skandinavia, da kan du for eksempel bruke AutoPASS-brikken ved passering i bompengeanleggene på Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Med gyldig AutoPASS-avtale/brikke kan du passere gjennom alle AutoPASS- og EasyGo-anlegg, både i Norge og i utlandet. EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bomstasjoner i Norge, Danmark og Sverige. AutoPASS-brikken kan også brukes til å betale på enkelte ferjeforbindelser i Sverige, Danmark og Tyskland.


EasyGo-samarbeidet
EasyGo er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Slovenia og Østerrike som muliggjør bruk av én og samme elektroniske bombrikke i alle land når du passerer i bompengeanlegg, på ferger og broer. I Norge heter brikken/avtalen AutoPASS, brikken omtales i andre sammenhenger som OBE (On-Board Equipment) for betaling på alle bomstasjoner tilknyttet EasyGo. Fordelen med EasyGO-samarbeidet for deg som kunde er at du mottar en felles faktura for alle passeringene.

For oversikt over alle bompengeanlegg som er med i EasyGo ordningen, se https://easygo.com/countries

Rabatter.
For å oppnå større rabatter i bompengeanlegg utenfor Norge er det ikke nok med bare å ha AutoPASS brikken. Man må inngå avtale med de ulike bompengeanleggene for å oppnå de beste rabattene. Nedenfor har vi tatt med et par eksempler på hvordan dette kan gjøres.

Øresundsbroen
Skal man over Øresundsbroen kan det lønne seg å inngå BroPass-avtale. Den koster 440 SEK pr. år. Eksempelvis er pris for bobil 6-10 m. og over 3.500 kg, 470 SEK dersom man har inngått avtale. Uten avtale er prisen 1.090 SEK.
Du kan også spare tid og penger på å kjøpe billett på nett. For nærmere informasjon om BroPass-avtale for Øresundsbroen se https://www.oresundsbron.com/sv/priser

Storebælt.
Dersom man ikke har avtale gis det en rabatt på 5 % til alle kjøretøy som anvender OBE (brikke). Det kreves ikke at man inngår avtale med Storebælt AS. 
Dersom man ikke har Auto-PASS kan man bli medlem i Club Storebælt. Pris for bobil over 3.500 kg opptil 10 m er 610 DKK uten medlemskap. Pris som medlem 579,50 DKK. Medlemskap i Club Storebælt er gratis. Her er det ikke så mye å hente når det gjelder rabatter. Husk å benytte manuellt felt ved betaling med AutoPASS. For informasjon og priser for Storebælt, se https://www.storebaelt.dk/priserprodukter/priser/camping

Storebæltsbroen_from_Sjælland.jpg


Bompengebetaling i Østerrike

I Østerrike må alle kjøretøy over 3500 kg betale med utgangspunkt i hvor langt du kører på motorveien, EURO Emission kategori og antallet aksler. Du må også ha en egen brikke for dette av typen GO-Box eller EasyGo+. Biler under 3.500 må anskaffe oblat (Vignette) Se vår artikkel om Regler for bompenger i Østerrike for nærmere informasjon.

Nyttige linker:

 

 Bli med i Bobileksperten sin gruppe på Facebook

https://www.autopass.no
https://easygo.com/
https://www.oresundsbron.com
https://www.storebaelt.dk/

Se vår artikkel Regler for bompenger i Østerrike.

 

 

Published in Nyheter
lørdag, 30 november 2019 18:37

Regler for bompenger i Østerrike

Regler for bompenger i Østerrike

Kjøretøy under 3.500 kg.
Oblat klistermerket for bompenger i Østerrike har vært obligatorisk siden 1997. Alle kjøretøy inkludert motorsykler opp til 3.500 kg må ha synlig oblat (Vignette) eller ha kjøpt digital Vignette (mulig fra 2018) hos ASFiNAG på nett. Oblat klistremerket får man kjøpt på bensinstasjoner før eller etter grensen.Det er mange fordeler med å kjøpe Vignette digitalt. Ingen liming eller skraping av klistremerker. Kjøp av Vignette på nett kan gjøres når som helst og man slipper å lete etter utsalgsteder eller stå i kø på en bensinstasjon. Digital Vignette er knyttet til bilens registreringsskilt. Man kan velge å kjøpe 10-dagers, 2-måneders eller årlig Vignette. Dersom du kjøper 10-dagers eller 2-måneders Vignette på nett kan man endre periode før gyldighetsperioden starter.

vignette-under-3500-kg.png

Kontroll av betalt avgift.
Det gjennomføres regelmessige kontroller i hele Østerrike for å sikre at bompenger for bil og lastebil for motorveier er betalt. Typisk kan man bli vinket inn for kontroll etter avkjøring fra motorvei.

Kjøretøy over 3.500 kg (GO-Box).
For kjøretøy over 3,5 tonn som omfatter alle lastebiler, busser og tunge bobiler og varebiler, er bompengeavgift knyttet til kjørelengde. 
Her må du skaffe deg en GO-Box før du kjører inn på motorvei. Bompenger kan bare betales hvis du har en GO-Box. Utsalgssteder finner du her https://www.asfinag.at/toll/sales-outlets/ men det er typisk på bensinstasjoner.

 

go-box.jpg

 

Når du passerer en bomstasjon på motorveien, kommuniserer GO-boksen elektronisk med bomstasjonen ved hjelp av mikrobølgeteknologi. Avgiften er avhengig av antall aksler, antall kjørte kilometer og kjøretøyets EURO-utslippsklasse. Man kan foreta betalingen på forhånd eller etterpå, eller gjøre opp direkte med ASFINAG via GO Direkt. Når man anskaffer og lader GO-Box opprettes det en balanse hvor bompengene belastes. Man må «lade» for minimum 75 Euro ved påfylling/anskaffelse av GO-Box. Maksimal påfylling er 500 Euro. For å unngå avgift er det svært viktig at man sender inn kopi av vognkort til ASFiNAG innen fristen som er oppgitt på kvitteringen nå man kjøper eller lader GO-Box’en. Vanligvis innen 14 dager.

Dersom man mangler GO-Box eller ikke har tilstrekkelig kreditt i GO-Box risikerer man en avgift på 240 Euro.Se tabell for beregning av avgifter her https://www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/

avgifter-go-box.JPG

 

Nyttige lenker:

Bli med i Bobileksperten sin gruppe på Facebook

Regler for anskaffelse av Vignette og GO-Box
https://shop.asfinag.at/en/

Bompenge kalkulator Østerrike
https://services2.asfinag.at/en/mautkalkulator-light

 

Published in Nyheter