lørdag, 21 desember 2019 13:15

Delta i bobilundersøkelse som Dansk Kyst- og Naturisme gjennomfører

DELTA I BOBILUNDERSØKELSE OG DELTA I LODDTREKNING OM ET GAVEKORT PÅ 675,- kroner. På vegne av det nasjonale utviklingsselskap Dansk Kyst- og Naturisme gjennomfører Epinion en undersøkelse av bobilturister i en rekke europeiske land. Undersøkelsen har fokus på å få innsikt i de bobilbrukere som drar på tur med bobil i hhv. eget hjemland og utlandet. Det vil si innsikt i deres behov og adferd, f.eks. behov for overnattingsplasser for bobil, reisemønstre. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med de danske bobilforeningene. Du vil bruke ca.10 minutter på å svare på spørsmålene, da du med dit input kan være med til å sikre et rettvisende bilde. Besvarelsen din er anonym, og du kan delta frem til og med 7. februar 2020.

De kan delta ved å trykke på følgende link:
https://survey.epinionglobal.com/mrIWeb/mrIWeb.srf?I.Project=P2020845_FM

Klide: Dansk Kyst- og Naturturisme