torsdag, 19 desember 2019 19:37

Flere ferjesamband tar i bruk AutoPASS-brikker fra 1. januar 2020.

AutoPASS for ferje har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort.
Ved å opprette ny avtale med AutoPASS for ferje med forskuddsbetaling vil man oppnå 40%/50% rabatt ved ferjeoverfart. Les mer her: Om AutoPASS for ferje

AutoPASS-brikkebetaling
Fra 1. januar tar en rekke ferjesamband i bruk AutoPASS-brikker som betalingsmiddel og prisene fastsettes etter AutoPASS-regulativet for ferjetakster. Hvilke samband dette gjelder kan du se lenger ned i denne artikkelen.

Betaling
Når et ferjesamband tar i bruk AutoPASS-brikker som betalingsmiddel, vil kontakten mellom bilfører og billettør i de fleste tilfeller opphøre. I stedet for at du betaler til en billettør, vil AutoPASS-brikken din bli avlest og avtalen din belastet det reisen koster. Men her er det viktig å være oppmerksom på hvordan billett løses hvis du ikke har AutoPASS-brikke, eller brikken din ikke virker. Hvordan selve billetteringen skjer kan variere fra et ferjesamband til et annet. Ta deg god tid til å finne ut hvordan dette gjøres på det sambandet du reiser med, de første gangene du skal ut å reise. På noen samband kan du ved kontantbetaling velge å betale i en billettbod, noen steder er det billettautomater - og noen steder kan du velge å betale om bord.

Det vil ikke være mulig å betale med AutoPASS-ferjekort på de sambandene som bruker AutoPASS-brikke. På samme måte som i dag kan du hente din kvittering fra www.autopassferje.no, hvis du har tegnet avtale om rabatt på ferjer. Om kort tid vil du kunne abonnere på automatisk tilsendt kvittering når denne er klar. Du kan fortsatt betale med kontanter, bank- og kredittkort, men da betaler du vanlig billettpris.

Prisen:
Når AutoPASS-regulativet tas i bruk vil prisene endre seg. Det blir gratis å reise for passasjerer på disse ferjesambandene. Dette gjelder både de som er passasjerer i et kjøretøy, og de som tar seg til ferjekaien på annen måte.
Prisen for en bil vil gå noe opp når AutoPASS-regulativet tas i bruk, men ikke mer enn at hvis du vanligvis har en passasjer i bilen sparer du penger.

Informasjon om priser på de enkelte ferjesambandene finner du her:
Riksvegferjer - https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Riksferjer
Fylkesvegferjer i Møre og Romsdal - https://frammr.no/
Fylkesvegferjer i Hordaland - https://www.skyss.no/Billettar-og-prisar/billettar-og-prisar2/?fane=2&anchor=0

Du finner også informasjon på hjemmesiden til det ferjerederiet som trafikkerer sambandet du skal reise med.

Hordaland:
I Hordaland vil alle fylkesvegferjesamband som ikke allerede bruker AutoPASS-regulativ og AutoPASS-brikkebetaling ta i bruk dette fra 01.01.2020. Dvs. at fra nyttår har alle offentlige ferjesamband i Hordaland AutoPASS-regulativ og AutoPASS-brikkebetaling. Dette gjelder ikke Breistein – Valestrand som fortsatt vil bruke ferjekortet.

Fra nyttår gjelder dette fylkesvegferjene:

-Leirvåg - Sløvåg
-Fedje - Sævrøy
-Langevåg – Buavåg
-Hatvik - Venjaneset
-Halhjem - Våge
-Skjersholmane - Ranavik
-Jektevik - Nordhuglo - Hodnanes
-Gjermundshamn - Varaldsøy – Årsnes
-Jondal - Tørvikbygd
-Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad
-“Fjelbergsambandet“
-Kvanndal – Utne
-Kinsarvik – Utne
-Skånevik - Matre – Utåker

Kilde: E-post mottatt fra AutoPASS for ferje 19.12.2019.

Nyttige lenker:

Bli med i Bobileksperten sin gruppe på Facebook