Bomstasjoner i Norge, nå med rushtidsavgift / Mautstationen in Norwegen

Her finner du oversikt over alle bomstasjoner i Norge med informasjon om rushtidsavgift for bomstasjoner hvor det gjelder. Klikk på markør i kart for informasjon om takster og lenke til nettside for bomstasjonen. Dersom det er innført tidsdifferensiert takster (rushtidsavgift) finner du også informasjon om takster og tidspunkt for når rushtidsavgift gjelder.

Annonse

Annonse

Nyheter:

12.06.2019.
Navn og takster for de nye bomstasjonene i Oslo er lagt til.

01.06.2019.
Oversikt over bomstasjoner er oppdatert. 80 nye bomstasjoner i Oslo er lagt til. Det mangler opplysninger om navn og takster for de nye bomstasjonene, denne informasjon oppdateres straks informasjonen foreligger fra Statens Vegvesen sin oversikt. Klikk på markør i kart for informasjon om den enkelte bomstasjon.
Bompengekalkulator  Klikk her

Annonse

Annonse