Veieplasser og trafikkstasjoner / Verkehrsstationen / Gewicht

Her finner du oversikt over Statens Vegvesen sine Trafikkstasjoner samt veieplasser med fastmontert vekt. Informasjon om hva som er Trafikkstasjon eller veieplass finner du ved å klikke på markør i kart. Det mangler foreløpig informasjon om trafikkstasjoner nord for Trondheim da dette mangler i datagrunnlaget fra Statens Vegvesen.