Bomstasjoner i Norge, nå med rushtidsavgift. Oppdatert pr. 07.10.2018. / Mautstationen in Norwegen

Her finner du oversikt over alle bomstasjoner i Norge med informasjon om rushtidsavgift for bomstasjoner hvor det gjelder. Klikk på markør i kart for informasjon om takster og lenke til nettside for bomstasjonen. Dersom det er innført tidsdifferensiert takster (rushtidsavgift) finner du også informasjon om takster og tidspunkt for når rushtidsavgift gjelder.