Bomstasjoner i Norge, nå med rushtidsavgift / Mautstationen in Norwegen

Her finner du oversikt over alle bomstasjoner i Norge med informasjon om rushtidsavgift for bomstasjoner hvor det gjelder. Klikk på markør i kart for informasjon om takster og lenke til nettside for bomstasjonen. Dersom det er innført tidsdifferensiert takster (rushtidsavgift) finner du også informasjon om takster og tidspunkt for når rushtidsavgift gjelder.

Nyheter:

 06.04.2019.
Oversikt over bomstasjoner er oppdatert .
Bompengekalkulator Klikk her

Annonse

Annonse

Annonse